skip to Main Content

Calendari electoral

24 MAIG
7 JUNY
2023

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Període per presentar les candidatures a la Cambra, tant pel que fa a les candidatures elegibles per sufragi dels electores i electores com les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials i en representació de les empreses de major aportació voluntària.

Candidatures proclamades i desistiments

Preguntes freqüents

15 – 19 (fins a les 9h)
SETEMBRE
2023

VOTACIÓ ELECTRÒNICA AL WEB

Votació electrònica remota de les vocalies a cada grup i, si és el cas, categoria, a través de la plataforma de votació que s’habilitarà al web www.cambrabcn.cat

20
SETEMBRE
2023

VOTACIÓ ELECTRÒNICA PRESENCIAL

De 10h a 17h tindran lloc les votacions electròniques de forma presencial als col·legis electorals.

Manual de votació presencial

24 MAIG
7 JUNY
2023

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Període per presentar les candidatures a la Cambra, tant pel que fa a les candidatures elegibles per sufragi dels electores i electores com les candidatures a proposta de les organitzacions empresarials i en representació de les empreses de major aportació voluntària.

Candidatures proclamades i desistiments

Preguntes freqüents

 

15 – 19 (fins a les 9h)
SETEMBRE
2023

VOTACIÓ ELECTRÒNICA AL WEB

Votació electrònica remota de les vocalies a cada grup i, si és el cas, categoria, a través de la plataforma de votació que s’habilitarà al web www.cambrabcn.cat

20
SETEMBRE
2023

VOTACIÓ ELECTRÒNICA PRESENCIAL

De 10h a 17h tindran lloc les votacions electròniques de forma presencial als col·legis electorals.

Manual de votació presencial

Qui pot votar?

Tenen dret a votar aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres dins de la demarcació cameral, i que figurin en el cens electoral de la Cambra.

CONSULTA EL CENS ELECTORAL

En quants grups i categories es distribueixen les 52 vocalies escollides per sufragi?

Les 52 vocalies del Ple s’agrupen en 14 grups i les categories corresponents, que representen tots els sectors empresarials de la demarcació territorial de Barcelona. El nombre de vocalies de cada grup depèn del seu pes econòmic en la demarcació de la Cambra.

A què tinc dret a vot?

Els electors i electores tenen dret a escollir les 52 vocalies representatives dels sectors empresarials. Concretament, cada elector o electora votarà, mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, al membre del grup i categoria que inclogui el seu epígraf, ja sigui persona física i/o jurídica.

Com puc saber a quin grup i categoria pertanyo?

Cada epígraf s’integra dins d’un grup i categoria. Pots consultar el cens electoral aquí i podràs veure a quin grup i categoria estàs i l’epígraf.

CONSULTA GRUP I CATEGORIA

Si una empresa no té la seva seu a la demarcació de la Cambra de Barcelona pot votar?

Sí, sempre que l’empresa desenvolupi una activitat econòmica dins la demarcació de la Cambra de Barcelona. Per exemple, pot tenir la seu social fora de la demarcació, però un establiment a Barcelona.

Qui s’hi pot presentar?

Per presentar-se a una de les 52 vocalies del ple escollides mitjançant sufragi s’han de complir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat membre de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu o d’un tercer estat, en supòsits de reciprocitat.
 • Tenir, com a mínim, una antiguitat de dos anys d’activitat empresarial.
 • Formar part del cens de la Cambra.
 • Ser elector o electora del grup i categoria corresponent.
 • Ser major d’edat, si es tracta d’una persona física
 • Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No incórrer en les causes d’inhabilitació que preveu la legislació de cambres.

Una empresa pot votar i es pot presentar a la vegada a més d’una Cambra?

Les persones físiques i jurídiques que tinguin sucursals o agències en circumscripcions corresponents a l’àmbit territorial de diverses cambres tenen dret electoral en cadascuna d’aquestes. S’aplica la mateixa norma a les empreses que tenen el domicili social en l’àmbit territorial d’una cambra però desenvolupen la seva activitat en un altre. 

Com pots votar?

Per votar durant les dates establertes serà necessari disposar d’un certificat digital qualificat.

Llistat certificats digitals

Enguany, el procés incorpora, com a novetat i mecanisme complementari, l’autenticació via mòbil.

En concret, la persona electora haurà d’introduir, abans d’emetre el seu vot, un número de telèfon mòbil, que es verificarà mitjançant un missatge SMS. Cal tenir en compte que un mateix número de mòbil no podrà ser usat per completar la identificació de dues o més persones físiques diferents.

Quina documentació es necessita per votar de forma presencial el dia 20 de setembre?

Les persones físiques podran emetre el seu vot de forma presencial després que la mesa electoral les hagi identificat amb el seu DNI o passaport original vigent, les hagi registrat i els hagi donat accés per votar.

Les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica podran emetre el seu vot de forma presencial, mitjançant el seu representant, després que la mesa electoral les identifiqui, les registri i els hi doni accés per votar. Els representants de les persones jurídiques, a més del DNI o passaport vigent, hauran de presentar el poder original de representació corresponent. 

Quants punts de votació hi haurà disponibles el dia presencial?

La Cambra de Barcelona habilitarà 11 col·legis electorals que s’ubicaran respectivament a les oficines centrals de la Cambra (Av. Diagonal, 452 Barcelona) i a cadascuna de les 10 delegacions territorials. En total, 38 punts de votació distribuïts entre la relació de col·legis electorals.

Territorialment es repartiran en 18 punts al col·legi ubicat a la seu de la Cambra a Barcelona i 2 a cadascun de la resta de col·legis.

col·legis electorals

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Cambra són: el Ple, el Comitè Executiu i el President/a.

Ple de la Cambra

És l’òrgan de govern i representació de la Cambra i es composa de 60 vocalies que es distribueixen de la següent forma:

 • 52 vocalies, ja siguin persones físiques i/o jurídiques elegides mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors de la Cambra, classificades per grups i categories.
  GRUPS I CATEGORIES
  CANDIDATURES PROCLAMADES I DESISTIMENTS
  RESULTATS DEFINITIUS
 • 2 vocalies, escollides entre les empreses de major aportació voluntària que figurin en el cens. S’estableix una aportació mínima –actualment, de 150.000€ per any de mandat (4), de manera que l’incompliment d’aquesta condició suposa la pèrdua de la condició de membre del Ple.
 • 6 vocalies elegides a proposta de les organitzacions empresarials, territorials i intersectorials més representatives.
  CANDIDATURES ELECTES

Comitè executiu 

És l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra, és elegit pel Ple de la Cambra, i el formen 12 membres:

 • President/a
 • Vicepresident/a primer/a
 • Vicepresident/a segon/a
 • Vicepresident/a tercer/a
 • Tresorer/a
 • 7 vocals

Sala de comunicació

eleccions

14/09/2023

Demà s’inicien les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona

Més informació

DSC01890-1-2048x1167

15/05/2023

Les eleccions a la Cambra de Barcelona seran del 15 al 20 de setembre

Més informació

Reclamem-el-deficit

24/05/2023

S’inicia el període de presentació de candidatures per a les eleccions de la Cambra de Barcelona

Més informació

Rep les últimes novetats del procés electoral al teu correu!

Subscriu-te a la nostra newsletter

Tens algun dubte sobre el procés electoral?

Contacta’ns  Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679) Responsable del tractament: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. Finalitats: Respondre a les consultes i dubtes plantejats / Rebre comunicacions de la Cambra. Legitimació: Interès legítim d’atenció als usuaris / Consentiment. Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per la resolució de la consulta. Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'exposen a les Polítiques de Transparència de la Cambra . Més informació a Avís legal i política de privacitat

  Back To Top